Banner Tomaszów Mazowiecki

Dziś jest piątek 27.11.2015 , Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

 
 

XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

23.08.201209:53

XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego została zwołana na dzień 29 sierpnia 2012 roku o godzinie 1200. Sesja odbędzie się w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

CZĘŚĆ I
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 27 czerwca 2012 roku oraz protokołu z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20 sierpnia 2012 roku.
4. Podziękowanie dla dyrektorów odchodzących na emeryturę - Pani Bożeny Grałek Dyrektora Przedszkola nr 20 i Pani Anny Anzorge Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Tomaszowie Mazowieckim.

 

CZĘŚC II
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Łódź zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 260/1, obr. 12) położonej w Tomaszowie Mazowieckim.
8. Informacja na temat realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w I półroczu 2012 roku.
9. Informacja o niezrealizowanych uchwałach Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych w I półroczu 2012 roku.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
11. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Korespondencja i sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki 2000-2015 r.

  statystyka